2016-08-04 14:17

Droższy gaz

Przez nową ustawę cena gazu LPG może zdrożeć- uważają analitycy. Wprowadzane przepisy prawno-podatkowe to duże obciążenia dla sektora LPG. Jak informuje portal Money.pl, nowe obostrzenia nakładają na przedsiębiorców z branży LPG obowiązek wyłożenia 20 mln zł zabezpieczenia na poczet niezapłaconych podatków. Nowelizacją ustawy Prawo energetyczne mimo sporych kontrowersji i protestów została przegłosowana w Sejmie 19 lipca i trafiła do izby wyższej.