Dolny Śląsk: uchwały antysmogowe przyjęte

Ponad rok trwały prace nad stworzeniem uchwał dla województwa dolnośląskiego, uzdrowisk i Wrocławia. Nad regulacjami, które poprawią jakość powietrza w naszym regionie, pracował zespół ekspertów powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

- Już teraz warto rozważać ogrzewanie domów, przedsiębiorstw gazem, który oferuje Państwu DragonGaz. Zachęcam do kontaktu z naszymi specjalistami, zaproponujemy Państwu ekologiczne i wygodne w zastosowaniu rozwiązania - mówi prezes zarządu DragonGAz sp. z o.o., Cezary Kwella.

Jedynie całkowite wyłączenie paliw stałych, w tym węgla, może poprawić stan powietrza na tyle, żeby jakość powietrza mieściła się w dopuszczalnych normach. Zgodnie z nowymi przepisami na Dolnym Śląsku stopniowo będą likwidowane piece na węgiel. Zakaz ich montowania obowiązywałby od lipca 2018 r. Główne założenia wszystkich projektów dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych powodujących trującą emisję gazów oraz pyłów do atmosfery, wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne oraz zakaz palenia paliwami stałymi we Wrocławiu i w uzdrowiskach.

Nowe przepisy od 1 lipca 2018 r.

Wtedy wejdzie w życie zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych:

•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.