Właściwości

Gaz płynny, w szczególności mieszanina C, znany jako propan techniczny jest czystym ekologicznie i oszczędnym w użytkowaniu źródłem energii. Powstając w sposób naturalny oraz w procesie rozfrakcjonowania ropy naftowej, transportowany i magazynowany jest w stanie ciekłym...

Gaz płynny wykorzystywany jest przez gospodarstwa domowe, rzemiosło, przemysł, handel, rolnictwo, gastronomię, domy wczasowe i wszędzie tam, gdzie potrzebujecie Państwo energii.  Znanych jest ponad 2000 sposobów spożytkowania gazu płynnego, w tym do: podgrzewania, przygotowywania ciepłej wody, gotowania, suszenia czy w końcu hartowania, lutowania lub cięcia. Gaz płynny stanowi dla wszystkich tych procesów doskonałe źródło energii. 

Gaz płynny ma największą wartość opałową ze wszystkich źródeł energii dostępnych na rynku. O ekonomiczności decydują koszty inwestycji, koszty konserwacji oraz stopień wykorzystania instalacji w ciągu sezonu. Odbiorniki gazowe zasilane są fazą gazową ze zbiornika, która samoczynnie odparowuje z lustra cieczy pobierając ciepło z otoczenia.

Faza gazowa poddana procesowi spalania nie wydziela do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń w postaci związków siarki, tlenku węgla, azotu czy metali ciężkich. Gaz płynny pokrywa pełne zapotrzebowanie na energię cieplną i jest także idealnym rozwiązaniem w przypadku modernizacji instalacji grzewczych.