Dla domu

  • ogrzewanie mieszkań przy zastosowaniu stojących kotłów grzewczych  jedno- lub dwufunkcyjnych,
  • dostarczanie ciepłej wody za pomocą kotłów  wiszących  z zasobnikiem, dwufunkcyjnych, przepływowych ogrzewaczy  wody lub bojlerów gazowych,
  • zastosowanie gazowych pomp ciepła do zabezpieczenia kompleksowych potrzeb w zakresie ogrzewania i ciepłej wody,
  • zasilanie kuchni, grilli, grzejników, kominków,
  • oświetlenie terenów przydomowych lampami gazowymi,
  • mikrokogeneracja z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem płynnym do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.
Firma DragonGaz do Państwa dyspozycji oddaje najnowocześniejsze rozwiązania techniki grzewczej i instalacyjnej. Sposób uzyskania znacznych oszczędności energii przybliżą Państwu zasady ekonomicznej eksploatacji instalacji gazu płynnego:
  • dobra lub bardzo dobra  izolacja termiczna obiektów,
  • nowoczesne urządzenia grzewcze o wysokim stopniu sprawności,
  • instalacje z zaworami termostatycznymi,
  • instalacje z regulacją centralną pogodową i programatorem tygodniowym.