Postępowanie w przypadku awarii instalacji gazowej

W przypadku pożaru lub awarii instalacji gazowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić pogotowie gazowe i straż pożarną. Numer telefonu alarmowego - 695 219 832 - jest czynny całą dobę.

Pamiętaj, aby:

  • nie wchodzić do tych pomieszczeń
  • zamknąć dopływ gazu przed gazomierzem
  • pootwierać okna piwniczne od strony zewnętrznej budynku oraz okna na klatce schodowej
  • wyłączyć (w miarę możliwości) główne zasilanie budynku w energię elektryczną. Wyłączenia dokonać poza strefą ulatniania się gazu /beziskrowo/
  • poinformować, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, osoby przebywające w budynku o zaistniałej sytuacji
  • nie używać dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego na klatce schodowej oraz piwnicy do czasu usunięcia awarii.
  • Niedopuszczalne jest samowolne otwarcie dopływu gazu na głównym zaworze pod pionem! Po usunięciu awarii mogą tego dokonać specjalistyczne służby WOZG, po dokonaniu odbioru technicznego.

UWAGA!
W razie wystąpienia pożaru budynku niezwłocznie odciąć dopływ gazu do budynku.

Zródło: locos.pl