25 rok działalności

Wrocław, maj 2018. 

Szanowni Państwo,

Mija kolejny 25 rok działalności naszej Spółki. Dragongaz stara się sprostać  Państwa potrzebom, rosnącym kosztom prowadzania dystrybucji gazu płynnego. W ciągu ostatniego roku mieliśmy od czynienia z szeregiem zmian przepisów podatkowych, zmuszających podmioty działające w branży paliwowej do wdrożenia kosztownych systemów kontrolnych składania dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Skarbu Państwa. To wszystko powoduje wzrost kosztów funkcjonowania wszystkich podmiotów zajmujących się dystrybucją gazu płynnego oraz paliw płynnych. Sezon grzewczy 2017/2018 był bardzo nietypowy ze względu na niestandardowe temperatury, które spowodowały brak zimy w miesiącach grudniu 2017 i styczniu 2018 oraz nadejście zimy w drugiej połowie lutego. Przez cały marzec temperatury były mocno poniżej normy dla tego miesiąca zaś wiosna przyszła w sposób gwałtowny dopiero na początku kwietnia Ceny propanu  technicznego miały w okresie zimowym tendencję wzrostową, podobnie jak ceny pozostałych paliw płynnych i napędowych.

Jak co roku mamy przyjemność poinformować Państwa, iż od miesiąca czerwca rozpoczynamy letnią akcję napełniania zbiorników.

Z  myślą o Państwu, przygotowaliśmy specjalną ofertę, aby umożliwić zakup propanu w  korzystnej cenie, przed kolejnym okresem zimowym.

Już z końcem miesiąca maja 2018 roku będziemy proponować Państwu możliwość  zakupu gazu po atrakcyjnych cenach. Promocja trwać będzie od 25 maja 2018 do 25 sierpnia 2018, jednak prognozujemy najniższy poziom cen w miesiącu czerwcu i dlatego zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupu jak najwcześniej.

Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie, aby zaproponować możliwość zakupu gazu propanu w letniej ofercie promocyjnej, przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Mogą Państwo również kontaktować się osobiście z naszym działem obsługi klienta pod numerami telefonów: 71/334 90 11, 71/334 90 00 lub tel. kom.: 607 327 339 lub adresem email: zamowienia@dragongaz.pl

         Przypominamy ponadto, że zgodnie z ustawą akcyzową, konieczne jest spełnienie poniższych warunków sprzedaży – zakupu gazu:

·                    w przypadku osób fizycznych, gaz powinien być odebrany przez osobę występująca w  umowie lub przez osobę pisemnie przez nią upoważnioną; w przypadku nie spełnienia tego warunku, kierowca jest zobowiązany zapisami zawartymi w ustawie akcyzowej odmówić dostawy gazu lub do ustalonej ceny gazu zostanie naliczony podatek akcyzowy, którego wysokość wynosi obecnie 5 gr/litr brutto.

·                    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, dostawa gazu może odbywać się albo przy osobie prawnie reprezentującej firmę albo przy udziale osoby pisemnie upoważnionej. W tym przypadku ważne jest również zgłoszenie danej instalacji w Urzędzie Celnym; jeżeli nasza umowa nie stanowi inaczej, to bez tego zgłoszenia do ustalonej ceny gazu zostanie naliczony podatek akcyzowy, którego wysokość wynosi  obecnie 5 gr/litr brutto.

Dziękując Państwu za dotychczasową współpracę, mamy nadzieję na jej kontynuację w kolejnych latach.